اشنایی فیلد باس(FIELDBUS)موجود ، smart هستند. اما کلیه سنسورهای smart دستگاهها و سنسورهای مورد استفاده در فیلدباس از نوع

قابل استفاده در فیلدباس نیستند. فیلدباس یک سیستم کامل است که عملیات کنترل را بین دستگاههای نصب شده

در فیلد، توزیع میکند و همزمان امکان تنظیمات و تغییرات و نظارت را در اتاق کنترل، توسط خطوط ارتباطی

که در DCS شبکهای، فراهم میسازد. فیلدباس بعبارت کوتاهتر، جایگزین روش سنتی ۴ تا ۲۰ میلیآمپر و کنترل

آن پروسه کنترل، به عهده یک یا چند کنترلر بصورت متمرکز قرار دارد، شده است.

سیر تکامل سیستمهای کنترلی:
در اوایل دهه ۱۹۶۰ ادوات وکنترلر های الکترونیکی جایگزین کنترلرهای نیوماتیکی شدند که از مزایای این کنترلر
هامی توان سرعت و دقت زیاد و کم حجم بودن آنها را نام برد. طولی نکشید که کامپیوترهای دیجیتال که قابلیت
پردازش لوپها ی کنترلی را داشتند، جایگزین کنترلرهای الکترونیکی شدند. کامپیوتر مرکزی پس از دریافت تمام
متغیر های پروسسی از طریق ورودیها و دستورات صادره توسط اپراتور از طریق صفحه کلید ، آنها را طبق برنامه
کنترلی از قبل نوشته شده پردازش و نتایج این پردازش را از طریق خروجیها به محرکهای نهایی کنترل اعمال می
نامیده می شود و در آن اپراتور توسط DDC (Direct Digital Control) کنند. این نوع کنترل اصطلاحا
با سیستم ارتباط بر قرار می کند. کامپیوتر VDU(Visual Display Unit) یک صفحه کلید و یک نمایشگر
مرکزی قابلیت پردازش حجم زیادی از متغیر های زمانی وپروسسی را دارد ولی با افزایش بیش از حد این اطلاعات،سرعت و کارایی کامپیوتر پایین آمده و به کامپیوتری با ظرفیت و سرعت زیاد نیاز می شد و اگر کامپیوتر مرکزی ازکار می افتاد باعث از کار افتادن کل سیستم کنترلی و پروسس می شد.
می باشد، که سطوح مختلف DDC در واقع تکمیل شده و توسعه یافته سیستم کنترل مرکزی یا همان DCS
کنترلی در آن بیشتر و تکمیل تر می باشد. در این سیستم متغیر های اندازه گیری شده توسط سیگنالهای آنالوگ
منتقل و این سیگنالها پس از تبدیل به معادل دیجیتال جهت پردازش DCS (ولتاژ،جریان و…….) به کارتهای ورودی
وارد سیستم مرکزی کنترل می شوند و در رابطه با سیگنالهای خروجی نیز نتایج پردازنده مرکزی کنترل بصورت
دیجیتال به کارتهای خروجی ارسال و در آنجا پس از تبدیل این سیگنالها به آنالوگ،به محرک ها اعمال می شوند.
کار اندازه گیری متغیر های پروسسی، کنترل لوپها (Process Controller) در پایین ترین سطح این سیستم
ها ، جمع آوری اطلاعات و آنالیز آنها ، محاسبات و ارتباط با Logic توسط کنترلر های میکروپروسسوری، اجرای
وسایل و ادوات دیگر انجام می شود.
مشاهده و Supervisor کارهای انجام شده در پایین ترین سطح توسط اپراتورها قابل کنترل بوده است و توسط یک
از کار افتادن هریک از قسمتهای کنترلی تاثیر آنچنانی بر پروسه کنترلی نداشته DCS قابل ثبت می باشد. در سیستم
ها می باشد، می تواند Process Controller است و حتی با از کار افتادن سطوح بالا، سطوح پایین که شامل
سیگنال راه اندازه گیری شده و سیگنال ارسالی به ادوات توسط یک جفت سیم DCS کار کنترلی را ادامه دهد. در
وصل می شوند و ارتباط این سطح باسطوح دیگر از طریق Process Controller به ورودی و خروجیهای
(Data Highway & Plant Network) بزرگراههای اطلاعاتی و شبکه خاص خود سیستم

صورت می گیرد و باعث کاهش هزینه سیم کشی و امکان اضافه نمودن ادوات بیشتر و ارتباط ادوات اضافه شده با
ادوات موجود از طریق این بزرگراههای ارتباطی را می دهد و بدین ترتیب توسعه سیستم آسانترو با کمترین هزینه
صورت می گیرد.
عمل می کنند ولی DCS میکروپروسسوری بوده و شبیه سیستمهای کنترل مرکزی و PLC اساس کار کنترلرهای
با قابلیت های محدودتر و کمتر. این نوع کنترلر ها جهت کنترل قسمتی از پروسس واحد که می تواند مستقل از کل
واحد کار کرده و پروسه پیچیده ای ندارد، بکار رفته و جایگزین رله ها و تایمرهای الکترومکانیکی شده و جهت
استفاده می شوند. با وجود (Discrete System) و گسسته (Sequential) اجرای برنامه های ترتیبی
پیشرفتهای زیادی که تا کنون در زمینه ساخت و بکارگیری سیستم های کنترلی صورت گرفته ولی کنترلرهای
هنوز کاربرد داشته و همراه سیستمهای جدید بخشی از واحد پروسسی را کنترل می کنند. PLC معرفی سیستم کنترلFieldbus:
به بازار آمده است. استاندارهایی در ارتباط DCS جدیدترین تکنولوژی سیستم کنترل دردنیا می باشد ، که بعد از
برای سیگنال نیوماتیکی) جهت انتقال psi 15 – برای سیگنال الکترونیکی و ۳ ،V 5 – و یا ۱ mA 20 – آنالوگ( ۴
یک ارتباط Fieldbus سیگنال کنترل و ابزارهای اندازه گیری ، از ادوات فیلد به اتاق کنترل وجود دارد. اما
دیجیتال با پروتکل خاص خود می باشد .این پروتکل متفاوت با سایر پروتکل ها می باشد، زیرا در پروتکل های
اهداف کنترلی و کاربرد فرایند های فرایندی FCS دیگر هدف فقط انتقال اطلاعات بوده ولی در طراحی پروتکل
منظور شده و هدف صرف ارتباط دیجیتال نمی باشد.بحث ارتباط هوشمند در اواسط دهه ۸۰ ، تحول مهمی در
یک شبکه ارتباطی دو طرفه سریال و تمام دیجیتال با Fieldbus ، زمینه ارتباط دیجیتال ایجاد کرد. به بیان ساده
ما بین ادوات و وسائل ابزار دقیقی هوشمند فیلد Multi-drop پروتکل
ترانسمیترها ، (Actuators) عملگرها ، (Sensors) همچون سنسورها (Intelligent Field Device)
و…. با کنترلر و کنترل مرکزی می باشد و هدف در این سیستمها توزیع کار کنترلی و استراتژی (Transmitters)
کنترل در کل ادوات فیلد می باشد.
پروتکل های زیر را برای فیلد باس معرفی IEC(International Electrotechnical Commission)
کرده است:
Foundation Fieldbus and HSE
Controlnet

:: موضوعات مرتبط: فیلدباس(FIELDBUS)


جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


6 + = 15

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا