مجله تخصصی برق و الکترونیک نــویز شماره ۱۲

لیست مقالات :

.         • معرفی Xmega
.         • ماژول های GPS و نحوه راه اندازی آنها
.         • نرم افزار ChiliProg
.         • طراحی پیانو بوسیله LPC1768
.         • آموزش ساخت هلیکوپتر مدل
.         • طراحی مبدل USB به سریال
.         • اندازه گیری سرعت و تشخیص حرکت اجسام مدور
.         • معرفی پروفیباس
.         • راه اندازی موتورهای الکتریکی در ربات ها
.         • کاهش اثرات هارمونیکی در موتورهایPMSM با استفاده از فیلتر های پسیو
.         • مجموعه نکات نرم افزار Simatic Manager
.         • ماریا خرسند
.         • The Battle Between ARM and Intel Gets Real

www.ECA.ir

دانلود مجله تخصصی برق و الکترونیک نــویز شماره ۱۲

 دانلود فایلهای ضمیمهمجله تخصصی برق و الکترونیک نــویز شماره ۱۲

نظر دادن بسته است.

بالا